عکس‌های رویایی‌ات را بساز

بازدید : 161

از تصاویر می‌توان بعنوان یک "رسانه" استفاده کرد پیشنیانمان برای "انتقال مفاهیم" خود از تصویر استفاده می‌کردند، خبرگزاری‌ها با انتخاب یک تصویر مناسب آنچه در ذهن دارند را به مخاطب القا می‌کنند، تجار نامی و موفق از عکس بعنوان یک "ابزار بسیار عالی برای رونق کسب و کار" خود استفاده می‌کنند، هنرمندان خلاقیتاش را با خلق تصویری ماندگار بروز می‌دند.

من و تو چرا از تصویر بعنوان یک رسانه استفاده نکنیم؟

با ما همراه شوید.