کارت ویزیت وسیله‌ای برای معرفی شما، محصول‌ و یا کسب و کارتان  با ارائه راه‌های تماس است.

از کارت ویزیتی که خوب طراحی شده باشد هم می‌توان بعنوان وسیله‌ای برای تبلیغ و رساندن مفهوم به مخاطب با هدف بیان کلیاتی از نوع خدمت و یا محصول تولیدی بهره برد.

هیچگاه از تاثیر ا.لین برخورد در تعامل با مشتری غافل نشوید.