دختری در دریاچه

بازدید : 84

نقاشی دختری در دریاچه، تصویر دختری سوار بر قایق خیره بسوی خانه‌ای در ساحل می‌باشد، در این اثر برای عمق بخشی به تصویر و ایجاد جلوه بصری از منابع روشنایی بهره گرفته شده است.

دختری در دریاچه

این نقاشی دیجیتال از ترکیب ۵ تصویر اصلی  بعنوان پس‌زمینه و فضای پیرامونی استفاده شده و با استفاده از تکنیک‌های فتوشاپ سایه، مه و غیره تکیل شده است.

دختری در دریاچه

با ما همراه و در تماس باشید.