ما در بخش وبلاگ رویای قرن ۲۱ام مطالب عمومی مرتبط با وب سایت رویای قرن ۲۱ام و جامعه را با شما در میان خواهیم گذاشت.

من از خداوند عزوجل حیا می کنم، که صاحب روحی در روی من نظر کند و من چیز بخورم و به او نخورانم

چون خواستى از حضرت ابوالفضل سلام الله علیه حاجت بخواهى، این چنین بگو

من خوشحالم از اینکه سپاه را تروریست نامیدند

به درستی که حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است

خدائی که با قلم دانش آموخت و به انسان چیزهائی یاد داد که نمی دانست