مدیرانی خطرناکتر از ویروس کرونا

بازدید : 568

خیلی وقت بود شخصا به بانکی نرفته بودم امروز برای نقد کردن یک چک مجبور شدم برم بانک، بانک ملی شعبه یافت‌آباد، داخل شده و رفتم سراغ دستگاه نوبت دهی، برگه‌ای که از دستگاه بیرون آمد روی آن نوشته بود ۳۳۲ روی تابلوها کمی دقیق شدم دیدم تقریبا بعد از ۷۲ نفر دیگه نوبت به من می‌رسد.

مدیرانی خطرناکتر از ویروس کرونا

روی یکی از صندلی‌های ردیف آخر نشستم، حدود ۶ یا ۷ باجه به ظاهر فعال بود اما عملا ۳ تا از باجه‌ها فعال بوده و متصدیان آن نوبت‌ها را صدا می‌کردن، یک ساعت گذشت دیگه حوصله‌ام سر رفته بود با خودم فکر می‌کردم تو عصری که تکنولوژی به اندازه‌ای پیشرفت کرده و تقریبا تمام کارها قابلیت انجام خودکار را دارد چرا ما مردم ایران همیشه باید تو صف بایستیم؟

از زمان موسوی ملعون که از نان تا گوشت صفی بود تا الان که برای انجام یک کار بانکی ساده باید ساعت‌ها در صف بایستیم.

چند بار خواستم برم پیش رییس بانک و اعتراض کنم که آقا این چه وضعی است، اما چون مطمئن بودم پاسخ درستی نخواهم شنید و اعتراض بی‌نتیجه هم بیشتر ناراحتم می‌کند ترجیح دادم چیزی نگویم، اما تا کی؟

یکی از مراجعین درخواست ۵۰ میلیون وام داشت متصدی گفت باید ۳ نفر کارمند رسمی برای ضمانت بیاری، سامانه‌ای که در آن برای نقد کردن یک چک دو ساعت و نیم باید داخل صف ایستاد، برای ۵۰ میلیون وام ۳ نفر ضامن کارمند رسمی می‌خواهد اما مدیرانش حقوق‌های چند ده میلیونی گرفته و وام‌های چند هزار میلیاردی را با یک تلفن بدون ضامن میدهد قطعا وجودش از ویروس کرونا هم خطرناکتر است.

برای پیشرفت و سالم‌سازی یک تشکیلات باید مدیران سالم در راس آنها قرار بگیرد و تا زمانی که در سیستم مدیریتی کشور امثال صفدر حسینی‌ها ذخیره نظام نامیده شوند وضع به همین شکل خواهد بود.